Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Doorgolfd' een gans gewest een goude zee van koren .
En t land eerst naakt en woest, nu rijk en milt
gevoet
Dankt blij aan d' eerste korrel zijn vrucht en
overvloedt.
278. In 1423 vondt de ontdekking der boekdrukkerij
plaats te Haarlem niet te Mentz, door Lau-
rens Koster, in 1586 het haringkaken door
Willem Beukelsz. te Biervliet in Eriesland. In
1592 uitvinding der houtzaagmole door Corns.
Cornelisz. in 1627 werd de Thermometer en
Mikroskoop uitgevonden bij Cornelis Drebbel, die
gebleken is van alkmaar geboren te zijn, en in 1691
ontdekte Meeuwis Bakker de scheepskamelen.
279. Een der pas in dienst getreeden recruutten, door
zijn onderofficier ondergevraagt zijnde of hij naal-
den en gaarn had, ontkende die niet te hebben,
maar wel willig te weezen het te halen. Hij
ging weg en men zag hem drie dagen lang niet,
waarom hij als dezerteur beschouwd was gewor-
den en men al nasporingen van hem deed. Den
vierde dag daar kwam hij aan, bestoft en ver-
moeid maar toch goedmoeds omdat hij naald
en garen had, Hij had naar zijne oude besje in
twente gegaan en was dus drie dagen geloopen
om te halen wat hij voor een paar cents in de
buurschap had kunnen krijgen.
280. Niets bewijzen zoo t klaar de zwakheid van al
regeringen, welkers grontslag het gewelt is, dan
de geschiedenis van ons Vaderland; hij geeft ons
het uitmuntenste voorbeelt der bespringde en ver-
deedigde vrijheid, die dikmaals op een punt
staat van te bezwijken, maar telkens wederom
op nieuw met nieuwe moet in het strijtperk te
voorschijn treet.