Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
240. Hoe deugzamer mensch men zij, zoo meerder
moeitens men heeft om te kunnen denken, dat
andere dit niet zullen wezen.
241. Twisten en strijd zoeken eenen weidenkenden man
steets altijd te ontmijden, liever zal hij er een
klein verliesjen leiden, als lange te twisten.
242. Een duitscher maaijer bevondt hem op zee. Hij
staat op 't dek, en den wind de zijlen span-
nende, en daardoor het schip als 't ware doe-
nende vliegen, werpte hem zijne mus van zijn
hoofd. ,/Houw op! riep hij aan de stuurman
toe, mijn mus is in 't water gevallen."
243. Dezelve of een neefjen van hem, ging met een
roeischeepje een rivier over. Het zij dat het
hem niet hard genoeg dagt te gaan, hetzij dat
hij de rceijers het werk verlichten wou, hij
grijpte een end touws die daar achter af in 't
•water hing, en begost uit alle zijne macht te
trekken en trok tot zij het strand herijkten,
zeggende: hei! //dat holp!"
244. Die zegt wat hij wil, moest dikwijls hoien wat
hij wel niet wou.
245. Daar is niets akeligers in het zamenleven, als
eenen mensch zonder geen karakter.
246. Een vriend, die het wezentlijk is, en men daar-
voor herkend, zal ons onze gebrekens niet ver-
bergen, en wij zullen 't hem niet kwaad ge-
nomen hebben.
247. Alzoo wierd Philips den tweede, in de geboorte
zijner grootheid een geweldigen koning, en tot
een vreeze van de kragtigsten in het Christen-
dom, om de macht en menigten zgner Staaten.