Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
lokken , dien gene schande deden vergrijzen, zijn
parels aan den kroon des ouderdom.
198. Wanneer gij Gode vreest en deszelfs..... be-
waardt, kan het uw ten allen tijd welgaan, dan
zult ge in de u aangewezen levenbaan met voor-
spoed rijpen voor den hemel.
199. Een bloeie nden hennepakker is een fraaij uitzicht.
200. Onmiddelijke hulp is beter als de meest wijste
raad, met geene kan men uit den noot uit ko-
men met deze veelals niet.
201. Rampen en lijdens wordt de menschen ook ge-
zonden om hun gedult en hunne lijdzaamheid
te leeren.
202. Op eene schilderei van de zontvloet,
t' kan erger niet, als dat een vlot
Draagt s werelds deugd en overschot.
203. Een broeder is een vriend, ons door natuur
gegeven.
204. De praatzuchtigheid ontaart soms vaak in kwaat-
sprekenheid, en deze die de moeder zijnde
van de laster, zoo wordt gebooren uit den
eerst genoemden , die oppervlakkig beschouwt,
niets kwaads in haar vervatte, eenen drom van
wandadigheden.
205. In de tachtig jarige oorlog heeft de Prins van
Oranje zich berucht door zijne vaderlandliefde,
en den hertog van Alba door zijne vreedheid be-
roemt gemaakt. De eerste noemden zij vader ,
de ander wierd beul des vaderlands genoemt.
206. Noodelooze advertenzie.*
Een bewoonder van een grootte stadt van ons land,
ziji?en regenscherm (parapluie) verloeren hebben