Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
159. De misdaad lijdt ous van liever leede, soms
langs bloemvolle paden, na een afgrond, wiens
diepte onpijlbaar is.
160. Ho, indien wij bedenkten, hoe moeijelijk wij
weder terug kunnen keeren van den baan, dien
wij intraden in lichtzinnigheid, wij zullen met
meerder schroom voortgaan, en zoo niet ver-
metel schijnbaare onbeduidende mistappen wa-
gen. Voort voort, roept het kwaad voort voort
en waar is den reddenden draad, de leidstar
om te geraken uit den doolhof van verkeerd-
heid , die altijd draait en kronkelt.
161. Een zonderbaar voorval, die nootlottige gevol-
gens hadde kunnen gehad hebben, vondt voor
een paar jaar te koningsbergen plaats. Een kraf
met water, dat in een huis' bij het vengster
stondt, had de houte floer doen vuur vatten.
En zoo den eigenaar den rook niet bemerkt hadt,
was wellicht het gebouw der vlammen prooi
geworden. De karaf was zoodanig in diervoege
geplaast, dat dezelve de stralen der zonne, op
een punt 't zamentrekkende hetzelve uitwerksel
had dan een brandglas.
162. Voorzichtige vrage.
't Is om mij hooft te doen, zeit Hopman Koelberaad,
indien dees aanslag mist. Gaat sprak den veldt-
heer gaat
indien zij dat bestaan, ik zal 't hen doen berouên,
en vóór u eenig hoofd, zes hoofden af doen houên.
Maar, zeit den Hopman, heer? 'tgeen ik eerst
weten wouw
Is of van zessen een, op mijn ooft passen zouw.
Huighens.