Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Niemand wil den minste ziju, ze denken niet
eens hoe draa.
Men door zijn meubeltjes raakt, ze weten niet
eens t' onderscheiden,
Dat een zakjen en een ijzere kist niet evenveel
porren kunnen leiden, enz.
De belagchelijke Jonker, kluchspel,
115. Even zoo ongelukkig eene ondeugd de gierig-
heid is, even zoo de verkwisting. Het past
jonge lieden naauwkeurig overteleggen, hoe veel
en wat zij kopen, ten einde zoo doende gene
bezitters van noodelooze zaken, of met schulden
overladen te worden. maar in staat te zijn eenig
geld te kunnen overleggen voor weldadige doelen
en geoorloofde vermakens.
116. Een grieks wijsgeer zijde, de kinderlijke geest
bij een boog vergelijkende: den boog kan niet
altijd steeds gespand weezen." Het spel mag en
moet ons onspainien, als wij onze lessen kent
en als wij zich met vlijt ingespannen hebben.
117. Pleeg eens raadt met u zelfs, dan zult gij be-
vinden dat gij meer goed ontfangen, als gedaan
hebt en dat gij meer kwaads gedaan als geleeden
hebt. En zoek dus geen voorwensel om de
ondankbare te spelen.
118. Noach liet een raaf uit de arke gaan, doch deze
kwam niet weder terug, maar heeft zeker van
kreng tot kreng blijven vliegen. Daarna liet hij
een duif uit, dien, nadat zij eenige tijd rondge-
vliegt was, terug keerde, en naar zeven dbgen
op nieuws uitgelaten, keerde met een olijvenblat.
119. Indien dat het gedrag onzer overheden het te-
gengestelde zij, van dat, dat het behoorde te
moeten weezen, zoo zal het bij de burger of af-