Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
71'. liet is in de kindsclilieid dat men een groiitslag
legt, tot eeu lieilvolle ouderdom.
75. Gisteren outvangde mijnen neef de bestelde koop-
manswaaren, met dit navolgende, korte, kleine
en toch voldoent briefjen: hebbe de eer UED,
nevengaande, overeenkomstig LE. order te doen
toekomen, niet twijfelde, of UE. zult hetzelve
volkomen in order bevinden hebben.
76. Laat ons niet vier op vaer of grootevaer of oom zijn!
Den rechten adel is, soo wij maar zeivers vroom zijn.
77. Alle de menschen moeten eenmaal sterven, daarom
liechtte men gene te groote waardije aan aardse
goederen.
78. Goede boeken bevat den geest van grootte man-
nen, de kern harer kennisse, en van hun ver-
nuft; den vrugt hunner slaaploze nachten; de
studie van soms geheel een leven.
79. De levensmiddels leiden er onder, als de kat en
de muis in goede verstandhouding leeft want dan
gaan dezelve paar aan paar na de proviziekast.
80. Jong en c^ud worden een prooi des grafs; nie-
mand heeft de mygt om liem zelve aan den onver-
biddeloozen dood te kunnen ontrekkeu.
81 Den doot is voor den deugdzamen slechts den
weg tot het waar vaderlant, maar moet schrik-
wekkend voor den goddelooze wezen.
82. Die een geruste en stille conscientie heeft kan
slapen als een roos, al zit hij in het gevangenhuis.
83. Eenen man, even zeer gekend door zijn zagtmoe-
digheid en braafheid dan door zijn talenten Avierd
ten einde van zijn leven bhnt. Eens in een