Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
!)
doen prijken. Hij houdt naamlijk alleen een
bende spanjaards een geruime tijt met onverzet-
lijke moed staande tot zijne spitsbroeders gewee-
ken hadden.
67. Hij gedroeg zich dus als eenen held, stellende
zich zelve als een muur tegen den vijand.
68. Toe hij nu niet de drommen langer weer kon staan,
springde hij in het meer en herijkte zwemmende
den andere oever, zonder van de afgeschooten
kogels getreft te zijn geworden.
69. Willem den Zwijger, Maurit's en Prederik, Hen-
drik! Wie weigert zijn bewondering aan deze
tris van groote mannen, dewelke trosch het woei-
jen des gewels, en de stroomen bloed het heil
des vaderland Ijedoelen.
70. Wanneer dat gij uw iets voor hebt genomen te
doen spreekt er dan niet te veel noch tegen
ieder één van want indien als het uw misluktte
zult gij uitgelacht worden.
71. In het graf heerschen geene vijandschap noch wraak
73. Sneedig antwoort.
Men vraagde een arme dief, waarom hij hangen
most?
Of 't om zijn steelen was ? Nee, zij hij, maar
om 't vangen,
AVant schoon ik had zooveel gestooleu, als ik kost.
Zoo 'k niet gevangen was, men hadt mijn niet
gehangen. Huigens.
73. Den handel in dranken is jonger als dien in spij-
zen ; de ouden bepalen de grootte van een' schip
in kooren mate, en wij met tonnen.