Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
61. Bij de overwinning van Gouda iu Gelderland bekwam
een spaansgezinden burgermeester aldaar lieel zeer
'fii ^t gedrang, en beval hem aan eene zijner buur-
vrouwen hare herbergzame zorge aan. //Waar zult
ge mij verbergen! was de angsvallige vraag vau
den voor zijne veiligheid bezorgden. — In de
spinde, waar ik mijn man zoo dikwijls tegeus
uwe vervolgingen ontrokken hebbe, autwoorde de
edele vrouw.
De wraak is nimmer zoet
Als voor een boos gemoet.
62. "Wel lieve kinders hoor een woord
En vaardt niet rasch en haastig voort;
Maar bij gebrek van eigen ligt.
Gebruik eens anders hel ge____
Opdat gij nooit een greep en doet.
Waarom gij namaals treuren..........J. Cats.
63. De franschen hebben den kunsgreep, dat zij hare
gebreken voor zwakheden door doen gaan, de ne-
derlanders kan leiden dat men hun zwakheden,
wezentlijke gebreken noemt, mist men ^t zagt-
zinnig doet.
64. Indien dat u vriend van honing zij, eet hem dan
niet heel en dal op.
65. De naijver is prijswaard en nuttig. Gaat dezelve
een stap te ver, dan word dezelve wangunst en
haatbare nijt. Het matig vuur vervvarremt en
behoud. Maar is hetzelve te hevig, dan verbrand,
verslint en verteert hetzelve.
66. Jan Haring, die onder heftig geweersvuur in den
veltslag op de zuiderzee, den vlag van het spaan-
sche admiraalschap haalde hadt hem in datzelve jaar
1573 door een daad onderscheidden, die hem in
de geschiedenis als een anderen Horatius Codes