Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
53. Den vrede des gemoed trost allerliaiide scliatteii,
En is voor purper, goud nog diamanten vijl.
oi. Wie hem iets goeds voorneemt, en met ernst
zegt: //Ik wil," heeft het reeds de helft gedaan.
55. Dikwijls snijd den tong het hoofd af, zeit een
arabies spreekwoord.
56. Bescheidenheid en wellevendheid is ten allen tijde
de grootste cieraden eens kinds.
57. Men zei eens tegen Fredevik den grootten, dat
iemand van hem kwaad gesproken hadt. Hij
vroeg of die persoon hondert duizent man heeft,
men antwoorde van neen. ,/Welnu! hervat den
koning van Pruissen, dan kan ik er niet aan doen;
zoo hij 100.000 man hadde zal ik hem den oor-
log verklaren."
58. Zoolang een vrije regtschapen man.
Zijn eigen brood verdienen .,.
Zoolang ook schaamt hij zich een' gunstbewijs te
vragen.
En vaalt het eindlijk aan zijn macht.
Voor 't minst behoude hij moed en kracht.
De honger dien hem nijpt met waardigheid te
dragen.
Dus zingt eenen onzer dichters.
59. Eenen gierigaart, met geheele zijn hard, aan het
geld hangende en het toch eindelijk bij zijne
dood moetende verlaten, en het toch niet wil-
lende verlaten had zich zelfs tot erfgenaam ge-
maakt.
60. ■'tis wel (na mijn begrijp) in oude tijd geseit,
't Is beter datiet kint, als dat de moeder schreit.
J. Cats.