Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
G
teu slaaf verkogt werd, cdocli de Heer heeft het
ten mijnen besten......?
41.. Wanneer de goede God vrome kinders eerlijk be-
loonenwil, dan maakt Hij hun tot een weldoener
van derzelver ouders.
45. Reeds in de kinderentijd brengen deze of geene
trek somtijds het karakter van hem aan den dag,
welke eenmaal een groote man staat te worden.
46. In vroeger tijd gebruikte men om den lading van
een geweer te doen afbranden, noch geen vuur-
steen, maar bediende zijn eigen van eene ver-
brande lonte. De vijand, in hinderlaag gelegd,
ontdekte men menige maal door de lugt van den
lont. Yan daar is nog onze spreekwijze: lont rie-
ken.
47. Het weten is wel schoon, maar't doen gaat bo-
ven 't weten.
Die veel en grondig weet, was waard geleerd te —
Maar die zijn pligten kent, zijn tochten houd in toom.
Zijn daaden wel bestuurd, zulk een' is wijs en vroom.
48. Morgen zal ik het doen, heet zooveel als ik zal
het nooit doen, want nooit is het morgen.
40. Zegt steeds de waarheid, mogt dit uw ook niet
altijd het meest voordeeligste zijn.
50. Jacob van Maerlant, eene onzer oude Digters,
zeide in zijn verkeerden Martijn, een schimp-
dicht: //waarsaghers nappe is drooge.
51. Wie trots is voor zijne minderen, is kruipende
tegen zijne meerderen.
52. Een boek lezen, betekent, wanneer als men lezen
in de regte zin nam, er voor zich zelf uitkie-
zen , wat er schoon, leerzaams of nuttig in is.