Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
zaaijen kan, en van welke men soms drie oogsten
trekt,
19. Den nijl loopt tegenswoordig met twee monden
in de.......zee, binnen welke de Delta of be-
neden Egypte licht, dog voorheen ontlaste zij haar
met zeven monden.
20. Daar waar het begin eener rivier is, noemt men
bron, en waar ,zij in eenige zee, of meer uitlo-
pen heet mond. Aan de bron staande en haar
loop naarziende, heeft men ter regterhand den
regter en ter slinkerhand, de linker oever.
21. De Pyramiden zijn grootte vierkantige gebouwen,
beneden met een breede vlakte, doch na boven
spits toelopende, en eindigende op een plat dak.
Waar vindt men dezelve!
22. De Egijptenaars munten boven vele volkeren der
oudheid in vele opzichten zoo verre uit.
23. De zuidzee is, door herhaalde storms en over-
stroomingen van een klein meertje, Elevo genaamt,
dat dezelve voor de twaalfde eeuwe pleeg te wee-
zen , den hedendaagschen plas van 70 uur gaans
in omtrek, geworden. Zij verzand op vele plaat-
sen, zoodat daar vroeger oorlogschepen vaarden,
thans kleinen vastraakten.
24. Piet Hein, van de west-indise Compagnie tot ge-
neraal verkooren zijnde, steekte den 21 Mei in
zee 1626, en keerde met rijke buit, op den
Spanjaarden behaalt, den 25 Óctober in den va-
derlande terug.
25. Des andere jaars (1628) zeilde hij uit wederom,
en won de........zilveren vlood, waardoor hij
meer als elf milioen waarde aan goud, zilver,
1*