Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
9. De ondaiikl)aarlieid is een misdaat zoo schande-
lijk, dat niemand bekennen wil, er niet aan
schuldig te zijn.
10. Het lezen dient om het verstaut te vercieren en
de zeeden te regelen, en het oordeel te formen.
11. Voor alle de schatten ter wereld, kan men nooit
geen verloren oogenblik terug kopen.
12. Leer, leert in 't bloeijen van uw jeugt,
Verboden lust besnoeijen;
Zoo zal de liefde tot de deugd.
Steeds met de jaaren groeijen.
C. Bruin.
13. In de smeltkroes word het goud beproeft, in
tegenspoed word den vriend beproeft.
1^. Dikwijls slaan een boom plant of heester op op
eene plaas, van menschenhanden niet bezaait,
doordien het lichte zaatkorreltjen door den wint
en vaak ook door de vogels heinde en verre ver-
spreidt worden: vinden ze een bekwame gront,
dan begint het zaadjen weldra te groeijen.
15. Ledigheid en luijigheid is de voorlooper van de
armoede.
16. Den dich trant van Cats heeft weinig naarvolgers
gevonden.
17. Den nijl in arabie begint gewoonlijk, in junij te
wasschen en houd daarmede aan ten einde van
Julij, en treedt dan buiten hare oevers, zoodat
het land eene zee gelijk is, keerende omtrent het
ende van Ochtober binnen zijnen boord terug.
] 8. Den gront is alsdan van een vet slip bedekt, waar
men dadelijk zonder te ploegen of te spitten in