Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. Aan wien hebben de christenen vooral hunne gods-
dienstige kennis te danken ?
De christenen hebben hunne godsdienstige kennis
Yooral te danken aan Jezus.
a. Hoe wordt Jezus Hebr. 12 : 2 genoemd?
b. Kn hoe Joh. 6 : 35; 8 : 12; 10 : 7; vs. 11; 11: 25; 14 :
6; 15 : 1?
c. AYat lezen wij van Jezus Joh. 17 : 4 , 6a; 18 : 37 ?
d. AVat zijn voor Jezus de bronnen van godskennis ge-
weest? Lk. 2 : 51 , v.
§ 2. Xiui Jezus cn het godsrijk.
1. Waarom ivordt Jezus de Christus genoemd?
Wij noemen Jezus den Christus, omdat hij het
ware godsrijk heeft gesticht.
a. "Wat beteekent eigenlijk de naam Christus of Mes-
sias?
h. Waarom wordt Jezus ook de Zoon Gods genoemd?
Mt. 16 : 16; Joh. 5 : 19, 20a.
c. En waarom heet hij de Zoon des menschen? Joh.
1 : 52.
d. "Wanneer heeft Jezus zich voor het eerst, en waniieer J
openlijk voor den Messias verklaard? Mk. 8 : 27—30;
Mt. 21:9—11; Mk. 14:61 v.
2. Van wélken aard was het godsrijk ^ dat Jezus
stichtte ?
Jezus* godsrijk was niet van deze wereld, maar zuiver
geestelijk van aard.