Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
§ 1. Van den godsdienst in het algemeen.
1. TFaf is godsdienst?
Godsdienst is het erkennen en vereeren van eene
hoogere macht, waarvan men zich afhankehjk gevoelt,
a. In welke opzichten is de mensch afhankehjk van eene
hoogere macht?
h. Wat lezen ^Y1J van het geloof Hehr. 11: 6; vs. 1?
2. Waaruit komt de godsdienst voort ?
De godsdienst is gegrond in de menschelijke natuur
zelve en behoort dus tot het wezen van den mensch.
a. Wat leest gij daarvan Hnd. 17 : 28; Ps. 42 : 3a?
b. Zijn dan alle menschen godsdienstig? Ps, 14: la.
c. Leer Ps. 27 (berijmd) vs. 5 eerste helft.
3. Hoe komen wij aan godsdienstige kennis?
Bronnen van godsdienstige kennis zijn voor ons: onze
, opvoeding, de natuur, de geschiedenis en ons eigen hart.
a. Hoe komen wij door onze opvoeding aan godsdien-
stige kennis?
h, AVat leert de natuur ons van God? Ps. 19 : 2 v.; Jes.
40 : 26.
c. En wat de geschiedenis ? Gal. 6 : 7 v.
d. Wat getuigt ons eigen hart van God? Rom. 7:22;
8 : 16; Mt. 7 : 11.