Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
b. En hoe sprak Paulus er over 2 Kor. 4 : 17—5 : 1 ?
2. Waarop is de hoop der onsterfel^kheid gegrond?
De hoop der onsterfelijkheid heeft haar grond in het
geloof aan Gods eeuwige liefde, en alzoo in ons gods-
dienstig leven zelf.
a. "Wat zegt Paulus daarvan Rom. 8:17; vb. 38 v.;
2 Kor. 5:5?
b. En wat lezen wij 1 Joh. 3:2?
c. Mag de hoop der onsterfelijkheid ons onverschillig of
zorgeloos maken? 1 Thess. 4:11; Rom. 14: 8;
1 Joh. 3 : 3.
3. Kunnen wij ons een voorstelling van het toekomende
leven maken?
Omtrent den vorm van het toekomende leven is ons
niets met zekerheid bekend. Toch gaat de christen met
vertrouwen dood en toekomst tegen.
a. "Waarom kan ons niets bekend zijn van den aard van
het toekomende leven? Rom. 8 : 24; 2 Kor, 5 : 7.
b. "Welke denkbeelden hadden de Joden omtrent 's men-
schen lot na zijn dood? Job 14:11; Pred. 3:19; Dan.
12:2; Joh. 11:24.
c. "Welke denkbeelden omtrent de opstanding der dooden
vinden wij bij de Apostelen? 1 Kor. 15:35—44;
1 These. 4 : 13—17.
4. Welk een toekomst doet het christelijk geloof ons
voor de menschheid verwachten?
Het christelijk geloof doet ons verwachten, dat „God
eens alles zal zijn in allen", (l Kor. 15: 286.)