Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
3. Wat is het heste bewijs voor de oprechtheid der
afgelegde belijdenis ?
Het beste bewijs voor de oprechtheid der afgelegde
belijdenis is het bewaren van Jezus'geboden. (Joh, 14 :
15; Lk. O: 46; 2 Tim. S: 196.)
rt. Is er onderscheid tusschen de geboden van Jezus en
den wil van God?
b. Hoe sprak Jezus over zijne geboden Mt. 11: 29 v.?
c. Waarom en voor wie worden Gods geboden niet zwaar
genoemd? 1 Joh. 5 : 3 v.
4. W aartoe verbindt men zich als lidmaat der gemeente ?
De lidmaten der gemeente verbinden zich, om naar
hun beste vermogen aan haar bloei mede te werken en
om hare verordeningen op te volgen.
a. Hoe kan men als lidmaat der gemeente haren bloei
bevorderen ?
§ 18. De zegen van den godsdienst.
1. Welke vrucht draagt de godsdienst bij voorspoed
en vreugd?
Bij voorspoed en vreugd stemt de godsdienst ons tot
dankbaarheid, nederigheid en heiligen ernst.
a. Zijn er aan het genot van voorspoed en vreugd geen
gevaren verbonden? Deut. 32:15; Mk. 10 : 23—25;
Lk. 12 ; 21; 1 Tim. 6 : 9.
b. Hoe behoedt de godsdienst ons voor die gevaren?
1 Tim. 6 : 17—19.
2. Wat werU de godsdienst bij onspoed en smart?