Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
4, Waarom laat de gemeente godsdienstonderwijs geven ?
Het godsdienstonderwijs heeft ten doel, om den gods-
dienst van Jezus te doen kennen en te leeren liefhebben.
a. Waarom zegt gij, dat de gemeente godadienstonder-
wijs laat geven?
b. Hoe moet van het godsdienstonderwijs gebruik worden
gemaakt?
§ 17. Van de christelijke gemeente. (Vervolg.)
1. Welke heteekenis heeft de doop?
Door den doop worden wy reeds als kinderen in de
gemeente opgenomen. Hij beeldt af wat ons in Christus
gewordt.
». "Waarvan is het water des doops een zinnebeeld?
b. "Wat beteekent het, dat wij gedoopt worden „in den
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes" ?
c. Hoe komt het kind door den doop met de gemeente
in betrekking?
Hoe en aan wie werd oudtijds de doop toegediend?
e. "Welke beteekenis had die doop? Rom. 6:3 v.; Kol.
2: 12; Gal. 3 : 27.
2. Hoe ivordt men lidmaat der gemeente ?
Wie genoegzame blijken van godsdienstige kennis ge-
geven en belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd, wordt
tot lidmaat der gemeente aangenomen.
a. "Welk verband is er tusschen het afleggen van belij-
denis en den doop?
b. "W^elke beteekenis en waarde heeft de openlijke be-
vestiging ?