Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
§ 16. Van de christelijke gemeente.
1. Waartoe dienen de openbare samenkomsten der chris-
telijke gemeente?
Met hare openbare samenkomsten stelt de gemeente
zich ten doel, haar godsdienstig leven uit te drukken
en op te wekken.
a. "Waarom heeten die samenkomsten godsdienstoe-
feningen?
h. "Welke dag is daarvoor bestemd, en is er ook onder-
scheid tusschen den Zondag en den Sabbath?
c, Hoe wordt in de samenkomsten der gemeente haar
godsdienstig leven uitgedrukt? En hoe opgewekt?
d. Ia huiselijke godsdienstoefening ook noodig?
2. Waartoe dient de viering van het Avondmaal?
Aan het Avondmaal viert de christelijke gemeente
gedachtenis van Jezus' liefdedood. Zij wil daardoor de
gemeenschap met Hem en tusschen de leden onderling
versterken.
a. AVat is de oorsprong van het Avondmaal ? Lk. 22 : 19 v.
b. "Welke beteekenis heeft men vroeger en later aan het
Avondmaal gehecht?
3. Waartoe dienen de christelijke feesten?
Op hare feesten herdenkt de gemeente met blijden
dank de zegeningen, die de godsdienst van Jezus aan-
brengt.
a. Wat wordt de gemeente op het Kerstfeest herinnerd?
b. En waaraan denkt zij op den Goeden Vrijdag?
c. Wat verkondigt het Paaschfeest?
d. Wat is de waarde van het Hemelvaartsfeest?
e. En wat herdenken wy op het Pinksterfeest?