Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
2. Met welk doel moeten wij Mdden?
Wij moeten met ons bidden ten doel hebben om meer
eenswillend te worden met God.
a. Kunnen wij door ons bidden verandering brengen in
Gods wil en raad? En mogen wij dat eigenlijk wel
willen?
b. Waar treffen wij zulk een verkeerde voorstelling van
het bidden aan? 1 Kon. 18 : 26-28; Jak. 5 : 16—18.
c. Hoe is Jezus ons in het ware bidden voorgegaan?
Mt. 26 : 37—39.
3. Mogen tvij verwachten^ dat God ons gebed verhoort?
Wie waarlijk bidt, wordt gewis verhoord.
rt. Weet God niet wat wij noodig hebben, zonder dat wij
het Hem bekend maken? Mt. 6 : 86.
b. Als God toch weet wat wij behoeven, is dan het gebed
niet overbodig?
€. Bestaat de gebedsverhooring daarin, dat al onze wen-
schen vervuld worden? Lk. 22 : 41—43; Mt. 7 : 7—11;
1 Joh. 5 : 14.
d. Wat verstaat gij door bidden in Jezus' naam? Joh.
16:23&; Gez. 87:4.
4. Welk gebed heeft Jezus ons voorgeschreven?
In het Onze Vader heeft Jezus ons geleerd, hoe wij
bidden moeten.
a. Noem en verklaar de verschillende beden, waaruit het
Onze Vader bestaat,
ft. AVat zijn formuliergebeden, en welk gebruik moet er
van worden gemaakt?
r. Hoe moeten wij Paulus' vermaning verstaan 1 Thess.
5:17?
d. Leer Gez. 79 : 1, 2.