Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
§ 14. Van Jezus Christus, den oversten Leidsman
en Verlosser.
1. TFaarom noemen wij Jezus den oversten Leidsman
des geloofs?
"Wij erkennen Jezus als den oversten Leidsman des
geloofs, omdat in hem het ware godsdienstige leven,
d. i. het leven in gemeenschap met God, volkomen is
geopenbaard.
a. Waar wordt Jezus de overste Leidsman genoemd?
Hebr. 12 : 2.
h. Hoe wordt over Jezus' gemeenschap met God gesproken
Joh. 1: 52; 5 : 19; 10 : 30?
c. Wat beteekenen de benamingen, onder welke Jezus
wordt voorgesteld Joh. 6 : 35; 8 : 12; 10 : 7; vs. 11;
11:25; 14:6; 15: 1?
2. Waarom wordt Jezus de Verlosser of Zaligmaker
genoemd ?
"Wij noemen Jezus den Verlosser of Zaligmaker, om-
dat hij door Zijn woord en geest de wereld van de macht
der zonde verlost en al zoo zalig maakt.
а. Hoe wordt dat uitgedrukt Joh. 8 : 31 v., 34—36; Rom.
8:2?
б. Staat ook de dood van Jezus met onze zaligheid in
verband? Mt. 10 : 45; Lk. 22 : 206.; Joh. 1 : 29.
3. Wat verstaan wij door den geest van Christus?
Door den geest, van Christus verstaan wij die heilige
beginselen en gezindheden, die door hem geopenbaard
en van hem uitgegaan zijn.