Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
b. Hoe komt het, dat zij onze gemoedsrust stoort? Jes.
48 : 22; Rom. 7 : 22.
c. Wat wil het zeggen, dat de zonde onzen wil bederft?
2. Welke andere vruchten draagt de zonde nog?
De zonde is ook menigmaal de bron yan lichamelijk
en stoffelijk kwaad.
CT. Hoe is de zonde eene bron van lichamelijk kwaad?
(Onmatigheid. Onreinheid. Onachtzaamheid.)
h. Hoe brengt de zonde ons stoffelijke schade aan? Spr.
10:4; 23:21; 18:9; Lk. 15:14.
c. Doet de zondaar alleen zich zelven kwaad, of ook
anderen? 1 Kor. 15 : 33.
d. Zijn bijzondere rampen bewijzen van groote schuld?
Lk. 13 : 1—5; Joh. 9 : 1—3.
e. In hoeverre zijn de rampen des levens als gevolgen
van de zonde te beschouwen?
3. Wat is de straf der zonde ?
De straf der zonde bestaat in de zedelijke en stoffe^
lijke ellende, die zij teweegbrengt.
a. Wat hebben wij te verstaan door Gods toorn, Rom,
1: 18; Joh. 3:36?
b. Hoe dacht men vroeger over de wijze, waarop God de
zonde straft? Gen. 6 : 5—7; 18 : 20 v.; 2 Sam. 21: 1.
c. Onder welke beeldspraak stelde Jezus de straf der
zonde voor Mt. 22 : 13; Mk. 9 : 43 v.?
d. Is ook de dood eene straf voor de zonde? Rom. 6 : 23,
4. Met ivelk oogmerk straft God de zonde?
God straft de zonde, omdat Hij wil, dat de zondaar
tot bekeering zal komen.
a. Hoe blijkt dat uit de gelijkenis van den verloren zoon?
2