Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
c. Hoe is de leer der erfzonde, en welke waarheid ligt
er in opgesloten ? Job 14 : 4; Joh. 3 : 6a.
3, Wat is zonde?
Zonde is ongehoorzaamheid aan den wil van Grod,
overtreding van Gods wet.
a. "Welk onderscheid is er tusschen Gods wet en de
menschelijke wet?
h. Met welke krankheden vergeleek Jezus de zonde Mt.
11: 5? En waarom?
c. Behoort de zonde eigenlijk wel tot 's menschen
natuur ? Joh. 8 : 34 v.
4, Waaruit hamen hij den mensch de zonden voort?
De zonden komen bij den mensch voort uit de on-
reine gesteldheid van zijn hart, die zich zoowel in daden
als in woorden en gedachten openbaart.
a. "Wat zeide Jezus daarvan Mk. 7 : 21—23.
h. Hoe kunnen wij zondigen door woorden? Jak. 3:
8 v.; Kol. 3:9; Exod. 20 : 7; vs. 16.
c. En hoe door gedachten? Mt. 5 : 22«; vs. 28.
d. Kunnen wij ook zondigen door laten? Jak. 4:17.
§ 11. Van de zoude. (Vervolg.)
1. Welke treurige gevolgen heeft de zonde?
Door de zonde wordt 's menschen verstand verduisterd,
^n gemoed verontrust, zijn: wil bedorven,
a. Hoe verduistert de zonde ons verstand? Lk. 11:35;
1 Kor. 2 : 14.