Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
4. Hoe moeten wij jegens onze vijanden gezind zijyi ?
Wij moeten onzen vijanden vergeven en mogen ons
nooit wreken. Jezus zeide: „Hebt uwe vijanden lief."
a. Hoe leerde Jezus dat volgens Lk. 6 : 27 v.?
h, Wat bedoelde Jezus met hetgeen wij lezen Mt. 5 :
38 V ?
c. Hoe spreekt Paulus daarover Rom. 12 : 19—21?
d. Heeft Jezus zelf ook getoond, dat hij zijne vijanden
liefhad? Lk. 23 : 34«.
§ 10. Van cIc zonde.
1. Wat is, overeenkomstig het tot dusver behandelde,
als de bestemming des menschen te beschouwen?
De mensch is bestemd tot zaligheid, en dus geroepen
tot heiligheid.
a. "VVat verstaat gij door zaligheid?
h. Wat leest gij van 's menschen bestemming 1 Tim.
2:4; Levit. 19:2&; Mt. 5:48?
c. Wat wil het zeggen, dat de mensch naar Gods beeld
is geschapen? Gen. 1: 27; Jak. 3 : 9&.
2. Komt de toestand van den mensch met zijne be-
stemming overeen ?
De toestand van den mensch beantwoordt niet aan zijne
bestemming, want hij is onderworpen aan de zonde.
a. Zijn alle menschen zondaars? Jak. 3:2a; Rom. 3:
10—12; 1 Joh. 3 : 9.
b, Hoe wordt het ontstaan der eerste zonde beschreven
Gen. 3:1-8? Vgl. Jak. 1: 14 v.