Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
c. Welken regel gaf Jezus Mt. 7 : 12 voor ons gedrag
jegens elkander?
d. AVat zegt Paulus van de liefde 1 Kor. 13 : 4—8a?
2. Hoe moeten wij die liefde hetoonen in het huise-
lijke leven?
De leden van een huisgezin moeten jegens elkander
deelnemend, hulpvaardig en verdraagzaam zijn.
a. Wat lezen wij van de betrekking tusschen man en
vrouw Kol. 3 : 18 v. ?
h. Wat zijn kinderen jegens hunne ouders verplicht? Ef.
6 : 1 v.; Mk. 7: 9—12.
c. Wat verstaat gij door deelnemendheid? Rom. 12: 15;
Gal. 6 : 2.
d. Wat valt omtrent broeder- en zusterliefde te leeren uit
hetgeen wij lezen Lk. 15 : 25—32; 10 : 38—42?
e. Wat betaamt den dienstbaren, en wat den heeren en
vrouwen? 1 Petr. 2 : 18; Kol. 4:1.
3. Hoe moeten wij in de maatschappij verkeeren?
"Wij moeten als leden der maatschappij elkander steu-
nen en helpen, en naar ons vermogen medewerken aan
alles wat goed is.
a. Welke beginselen moeten ons in het maatschappelijke
leven besturen? Rom. 12 : 13; vs. 16a; vs. ITö; vs. 18;
Kol. 3 : 9.
h. Zou het niet goed zijn, als er geen verschil van stand
en vermogen onder de menschen was? Spr, 22 : 2.
c. Wat zijn de rijken, en wat de armen verplicht? 1 Tim.
6 : 17; 5 : 18; 2 Thess. 3 : 10.
d. Hoe kunnen wij medewerken aan hetgeen goed is?