Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
b. Is het ook noodig, ordelijk en spaarzaam te zijn? 1
Kor. 14: 40; Joh. 6 : 12.
c. Mogen wij wel naar vermeerdering van aardsche goe-
deren trachten? Lk. 12 : 21; Mt. 6 : 19-21.
d. "NVat moeten wij daarbij zorgvuldig mijden? 1 Tim.
6 : 9; 1 Joh. 2 : 15.
e. Is het geoorloofd voor de toekomst te zorgen? 2 Kor.
12 : 14&.
4. Waarin bestaat de zorg voor ons geestelijk tcelzijn?
Wij moeten ons benaarstigen om het hart rein te be-
waren en het geweten zuiver te houden.
a. Waarom is het noodig het hart rein te bewaren? Spr.
4 : 23.
h. Leer Ps. 119 (berijmd) vs. 5.
c. Hoe houden wij het geweten zuiver? Hnd. 24 : 26.
d. Wat beteekent betgeen wij lezen Mt. 5 : 29 v.?
e. En wat 1 Kor. 14 : 20?
§ y. Van de liefde tot den naaste.
1, Waarin moet zich onze liefde tot den naaste open^
baren ?
Wij moeten zooveel doen als in ons vermogen is,
om het waarachtig geluk van onze medemenschen te
bevorderen.
a. Wie hebben wg als onze naasten te beschouwen? Lk.
10 : 80—37.
b. Waarom moeten wij onze medemenschen liefhebben?
Mt, 23 : Sb,