Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
h. "Wat stelde Mozes aan de Israëlieten voor als den wil
van God? (De Tien Geboden.)
c. Hebben de Tien Geboden ook nog kracht voor ons?
§ 8. Van de liefde tot ons zelven.
1. Wat zijn wij jegens ons zelven verplicht?
Wij moeten zoowel voor ons lichamelijk en tijdelijk^
als voor ons geestelijk welzijn zorg dragen, opdat wij in
lichaam en geest God verheerlijken. (1 Kor. 6 : 20.)
a. Zou er ook onderscheid zijn tusschen liefde tot ons-
zelven en zelfzucht?
1). Moeten wij ook achting voor onszei ven hebben?
2. Waarin bestaat de zorg voor ons lichamelijk tcélzijn ?
"Wij moeten ons wachten voor alles wat onze gezond-
heid zou kunnen schaden of ons leven verkorten.
a. Is die zorg wel een godsdienstplicht? 1 Kor. 6 : 19.
b. Noem eens een of ander, dat schade doet aan de ge-
zondheid.
c. Mogen wij voorbehoedmiddelen gebruiken tegen ziekte?
Mt. 4 : 7.
d. Mogen wij naar een lang leven wenschen? En is daar
iets aan te doen? Ps. 102 : 25a; Hand. 16 : 28.
3. Hoe moeten wij voor ons tijdelijk welzijn zorgen?
Wij moeten ijverig en getrouw arbeiden, om in de
nooddruft van ons en de onzen te kunnen voorzien,
a. Maar is dat godsdienstplicht? Rom. 12:11; 1 Tim.
5:8.