Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
§ 7. Vau de vercering vaii God.
1. Wat teil het zeggen God te vereeren?
Door vereering van God verstaan wij do wijze, waarop
de mensch zijne gezindheden jegens God openbaart.
a. Doen alle menschen dat op dezelfde wijze? 1 Kon.
18 : 26—28; 1 Sam. 26 : 19; Joh. 4 : 24.
h, "Waartoe diende onder Israël het offeren?
c. Eu welke beteekenis had het vasten?
d. AVat weet gij van den eeredienst bij de Roomsch-
Katholieken?
e. "Waarin bestaat de eeredienst bij de Protestanten?
2. Wat is de beste wijze om God te vereeren ?
De ware vereering van God bestaat in het doen van
Gods wil.
a. "^^^t lezen wij daaromtrent Mt, 7: 21; Rom. 12: 1;
1 Joh. 2 : 4?
b. Verhaal de gelijkenis van de twee zonen, Mt. 21 :
28—31a.
3. Wie heeft ons den wil van God geopenbaard?
Jezus heeft ons den wil van God het volkomenst
geopenbaard.
a. "Wat lezen wij daarvan Hebr. 1:1; Joh. 1 : 17 v.?
4. Waarin bestaat volgens Jezm het doen van Gods wil ?
Volgens Jezus bestaat het doen van Gods wil daarin,
dat wij God liefhebben boven alles en onzen naaste als
ons zeiven.
a. Hoe leerde Jezus dat Mt. 22 : 35—40?