Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
a. Kan Üod dan niet zondigen? Hab. 1: 13a; 1 Joh. 1:5.
h. Is God ook rechtvaardig? Gal. 6 ; 7 v.
4. Hoe is God gezind jegens den mensch ?
God heeft den mensch lief. Jezus noemde God „onzen
Vader." 1 Joh. 4:8 „God is liefde.'^
a. In welken zin wordt God ook reeds in het Oude Tes-
tament Vader genoemd? Hos. 11: 1; Ps. 103 : 13.
"Waarin heeft Gods liefde haren grond? 1 Joh. 4 : 19-
c. Waarin openbaart zich Gods liefde? Lk. 11: 18.
d. Wat leest gij Joh. 3 : 16; 1 Joh. 4:9?
e. Zijn de rampen des levens wel met Gods liefde overeen
te brengen? Hebr. 12 : 10b, 11.
§ 6. Gezindheden jegens God,
1. Welke gezindheid vloeit voort uit het geloof ^ dat
God oneindig is?
Wij zijn aan God, omdat Hij oneindig hoog boven
ons verheven is, den diepsten eerbied schuldig.
Wat is eigenlijk eerbied?
Hoe moeten wij onzen eerbied voor God toonen in ons
spreken ? Exod. 20 : 7.
c. En hoe in ons bidden? Mt, 6 : 6 v.
d. Hoe openbaart zich de eerbied voor God door onder-
werping aan zijn wil? Mt. 16 : 23; 26 : 39; Hnd. 21:
10—14.