Boekgegevens
Titel: Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Serie: Handleidingen bij het godsdienst-onderwijs, E
Auteur: Ham, K.G.F.W.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4356
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203857
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: christelijke leer: algemeen
Trefwoord: Geloofsleer, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenvoudig leerboekje over den Christelijken godsdienst
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
a. Wat lezen wij daarvan Jak. 1 : 17?
h. Hebben de Israëlieten zich God altijd als onverander-
lijk voorgesteld? Gen. 6 : 6; 2 Kon. 20 :1, 5.
4. Waar is God?
God is overal. Hij is de alomtegenwoordige
geest,
a. Hebben de Israëlieten dat ook altijd geloofd? Gen.
28 : 10—17.
b. Wat leest gij van Gods alomtegenwoordigheid Ps.
139 : 7 v. ?
c. Leer Ps. 139 (berijmd) vs. 1, 2.
§ 5. Van God. (Vervolg.)
1. Wat hebben wij te gelooven van Gods macht?
God is almachtig. Alles hangt van Hem af, en
Hij doet al wat Hem behaagt.
a. Hoe openbaart God zijne almacht? Joh. 5 ; 17a.
h. Kan God alles doen? Ps. 115 : 3&.
2. Wat verstaat men door Gods voorzienigheid?
Door de voorzienigheid Gods verstaat men,
dat Gods bestuur en zorg over alles gaat, zoodat er
niets gebeurt zonder Gods wil.
a. Hoe sprak Jezus daarover Mt. 6 : 26, 28—30?
b. En hoe Mt. 10 : 29—31 ?
3. Wat beteekent het^ dat God heilig is?
God wordt heilig genoemd, omdat Hij vlekkeloos
rein, volmaakt goed is. (Mk, 10:18.)