Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:
J. IIOLWERDA, Leerboek ton dienste van Hoogero
Burgerscholen, Normaalscholen enz..........f 0,05
J. IIOLWERDA, EUROPA. Leerboek ten dienste van Hoogere
Burgerscholen, Normaallessen, enz..........ƒ Ii'lO
J. HOLWERDA, DE WERELrDDEEL<E]V. Leerboek ten dienste
van Iloogere Burgerscholen, Normaallessen, enz.....f "1,10
II. A. RIJKENS, SCHETS-ATLAS »ER «EIIEELE AARDE.
Prijs f%—. Gebonden..............f 2,75
B. H. SCllROVEN. SCHETSEIV VAIV IVEDERLAIVDSCH-
IlfDIË. Met een aanbevelend woord van Prof. Dr. P. J. Veth.
B. 11. SCHROVEN, EV$ülXIKDE. Schetsjes voor School en Huis.
Prijs....................f 0,40
J. H. VEENENDA\L, KEHNOPTE AARDRIJHSHIJ]VDE
"VAST ]VEDERI.<A]¥D. Handboekje voor de leerlingen der Lagere
Scholen. Zesde, verbeterde druk..........f 0,35
J. 11. VEENENDAAL, REHSfOPTE AARDRIJHSHUIVDE
VAST EUROPA. Handboekje voor de leerlingen der Lagere
Scholen. Derde, herziene druk........ . . /■ 0,35
E. J. B0NESCHANSC11ER en L VAN CALKAR, CESCHIEDEKIS
EIV KARAKTERVOR.niXG. Een leesboek over Voorname
Personen uit de Vaderlandsche Geschiedenis- voor de hoogste klasse
der Lagere School. 2 Stukjes. Prijs van elk stukje. ... ƒ 0,40
E. DRENTH, IIOOFDPUIVTEIV DER VADERL,A]VD§CHE
«EiClIIEDElVIS. Een leerboekje voor de Lagere School /'0,25
E. DRENTH, TADERLAIVDSCIIE CiiESCHIEDElVIS. Een
leerboekje voor de hoogste klasse der Lagere School en voor het
Herhalingsonderwijs.......'........f 0^40
H. EGBERT, TIJDTAFEL, TAIV DE «ESCHIEDEIVIS DES»
VADERLAIVDS voor de Lagere School......ƒ 0/
J. .T. TEN HAVE, VADERI^AWDSCHE »ESCHIEDEf
Leerboekje voor de Lagere School..........
N. VEENSTRA Bzn., LEERROEH DER »ESCHIEF
VAIS HET TADERLAIVD. Ten dienste van Inrichtir
Voortgezet Onderwijs.............
M