Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
aan of bij de
oosllcust:
in het midden:
Belangrijlie plaatsen zijn:
Ncw>York, ruim 1 mill, inwoners,
wereldhandel,
Philadelphia, 850, handel, uitvoer
van petroleum,
Washtngton, 120, hoofdstad.
bij de zuidkust: Mlcnw-Oleans, 500, uitvoer van
katoen en suiker,
aan de westkust: San-Franclsco, 300, levendige handel,
spoorwegverbinding met New-York.
Chicago, 500, reusachtige graan- en
meelhandel, tallooze fabrieken.
St. Loais, .500, gunstige ligging voor
den handel (waarom?).
Aan de noordkust van Zuid-Amerika ligt de Nederlandsche
kolonie Suriname met de hoofdplaats Paramaribo. Deze
kolonie is na de afschaffing der slavernij door gebrek aan
werkkrachten zeer achteruitgegaan. Suiker, cacao en goud zijn
de voornaamste producten, welke het Gouvernement Suriname
oplevert.
In den WesMnd. Archipel bezitten wij eenige eilandjes,
die samen het Gouvernement Curapao vormen. De bewoners
leven meest van dün handel.
Brazilië, ofschoon eene oppervlakte beslaande, die even
groot is als die der Vereenigde Stalen, lelt slechts 12 mill,
inw. Voor de toekomst belooft dit land veel. Koffie, katoen,
suiker, verfhout, goud en diamanten zijn de voornaamste
voortbrengselen. De hoofdplaats is: Hlo Janeiro, 300,
levendige handel. In den laalsten tijd gaan veel landverhuizers
naar de Argentijnsche republiek, welke ten Z. van Brazilië
gelegen is.