Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
rOOBBEBICni.
DU boelije is geschreven met het oog op de behoefte der lagere
school. Naar mijne overtuiging heeft men in de laatste jaren , met
betrekking lot het aardrijkskundig onderricht, het bevattingsvermogen
en de kracht van het geheugen onzer jeugdige leerlingen overschat.
Men vindt daarom in dit werkje slechts eene voldoende beschouwing
van Nederland, eene beknopte behandeling der bezitti?igen en een
zeer beknopt overzicht van Europa en de overige werelddeelen. De
prijs zal zeker nergens aan eene invoering in den weg staan.
Aan hen, die mij bij de samenstelling van dit schoolboekje in
het een of ander opzicht van dienst zijn geweest, breng ik hierbij
mijn' dank. Inzoiulerheid moet ik mijne erkentelijkheid betuigen
jegens den Heer J. Geluk, van wiens zeer belangrijke wenken,
vooral betreffende omvang en groepeering der leerstof, ik, naar ik
hoop, een goed gebruik heb gemaakt.
Voor op- en aanmerkingen, in de eerste plaats van hoofden van
scholen, die met dit boekje eene proef mochten hebben genomen,
houd ik mij aanbevolen.
Hooge-Zwaluwe, Juni 1890. A. DOELEMAN.