Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
7. BESTUUR.
§ 47. Nederland is een constitutioneel koninkrijk. Dit
beteekent, dat de Koning volgens eene constitutie of grond-
wet regeert. Geene wet mag met eenig artikel der grondwet
in strijd zijn.
De Koning wordt bijgestaan door zijne Ministers. Met de
Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer; werken zij samen,
om nieuwe wetten tot stand te brengen.
De Koning wordt in elke provincie vertegenwoordigd door
een' Commissaris des Konings, in elke gemeente door een'
Burgemeester.
De Provinciale Staten bestuien met den Commissaris het
gewest, waarin zij wonen, liet dagelijksch bestuur der pro-
vincie berust bij den Commissaris en enkele leden der Prov.
Staten, die den naam van Gedeputeerde Staten dragen.
De Burgemeester wordt bijgestaan door den Gemeenteraad.
Het dagelijksch bestuur der gemeente berust bij den Burge-
meester en enkele leden van den Raad, die Wethouders
worden genoemd.
Leden van den Raad, van de Provinciale Staten en van
de Tweede Kamer worden door stemgerechtigden gekozen.
In naam des Konings wordt overal in het land recht ge-
sproken: kantongerechten, arrondissements-rechtbanken, ge-
rechtshoven, de Hooge Raad (te 's Gravenhage). Voor mili-
tairen heeft men krijgsraden en het Hoog Militair Gerechtshof
te Utrecht.
8. VERDEELING EN PLAATSBESCHRIJVING.
§ 48. Nederland bevat H provincies. Deze bestaan weer
uit ver.schillende gewesten. Uit het vroeger geleerde kan men