Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
6. Noem in ellie provincie zooveel plaatsen, als ge kent»
en waarvan ge tevens de hoofdmiddelen van hestaan kunt
opgeven.
6. BEVOLKING.
§ 40. De Nederlanders behooren tot het Kaukasisch ras
en wel tot den stam der Germanen. Friezen, Saksen en
Franken bewoonden in de eerste eeuwen onzer jaartelling
verschillende deelen van ons Vaderland. De Friezen hebben
hunne taal en hunne zeden en gewoonten het zuiverst bewaard.
De Nederlanders zijn over 'talgemeen vlijtig, spaarzaam
en godsdienstig. Zij zijn gehecht aan het oude, vooral in
streken, waar weinig verkeer is.
Dronkenschap is de hoofdondeugd van een vrij groot ge-
deelte van het Nederlandsche volk.
Het aantal inwoners van ons Vaderland bedraagt ongeveer
4| millioen of ruim 7000 per vierk. geogr. mijl (België 10.000,
Frankrijk 4.000, Rusland 800). Noord- en Zuid-Holland zijn
het dichtst, Drente en Overijsel het dunst bevolkt.
Bijna alle Nederlanders belijden den Christelijken gods-
dienst. In het N., midden en W. wonen meest Protestanten,
in het Z. en 0. hoofdzakelijk Roomsch-Katholieken. Israëlieten
vindt men bijna uitsluitend in de steden, vooral in de koop-
steden (Amsterdam).
Opgaven.
1. Hoe komt het, dat Drente zoo dun bevolkt is?
2. Wat is de reden, dat Zeeland dichter bevolkt is dan
Friesland ?
3. Waar zouden de meeste menschen wonen, in hel Z.
derdedeel van Limburg of in hel overige deel van deze
provincie?