Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
De Oude Rijn en Utrechtsche Vecht hebljen liet karakter
van rivier verloren, daar zij door sluizen van de zee zijn
afgescheiden. De eerste is in 5 boezems verdeeld, welke het
polderwater van een deel van Rijnland moeten bergen. Door
den Ouden Rijn loopt thans geen druppel Rijnwater meer
naar de Noordzee.
Ook de Hollandschen IJsel is alleen beneden de sluis bij
Gouda eene rivier gebleven.
De Maas ontspringt in Frankrijk, loopt door België en
bereikt de grenzen van Nederland bij Eisden. Zij is korter
en minder waterrijk dan de Rijn. Haar kronkelende loop en
haar snelle stroom (in Nederland vooral tot Venlo) maken
haar zeer ongeschikt voor de scheepvaart; daarom heeft men
de Zuid-Willemsvaart gegraven: de schutsluizen brengen de
schepen in hoogere of lagere gedeelten van het kanaal.
De Schelde is slechts voor een zeer klein gedeelte eene
Nederlandsche rivier. Zij eindigt n.1. tegenover Bat. Wat
wij Ooster- en Westerschelde noemen, zijn inhammen van
de Noordzee.
§ 38. De kleine rivieren van ons Vaderland zijn bijna
alle vergraven en hebben daardoor het karakter van rivier
verloren. Door sluizen zijn ze van het buitenwater afgesloten.
Zoo is het, gelijk wij zagen, met een deel van den Holl.
IJsel en met de Utrechtsche Vecht. Met den Amstel is het
niet anders. Dezen naam draagt de Drecht, nadal zij zich
met de Kromme Mijdrecht heelt vereenigd. De eerste staat
door de Aar in verbinding met de Gouwe (waterweg van
Amsterdam naar Rotterdam). De Linge loopt tusschen Rijn
en Waal en mondt door sluizen bij CJorincIiem en
Steenenhoek (kan. v. Steenenhoek) in de Merwede.
Bij Zaandam vinden we de Zaan, bij Haarlem het Spaarne,
bij Rotterdam de Rotte, bij Schiedam de Schie. Het Z. en 0.
gedeelte van Nederland is vrij rijk aan kleine rivieren, die haar'