Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
12. Zoek op de kaart de voortzetting van onze duinkust
naar het N. en naar hel Z.
13. In welke provincie zou men behalve Nederlandsch
ook wel Duitsch en Fransch spreken?
2. VERHEFFING VAN DEN BODEM, GEBRUIK VAN DEN
GROND, BESPROEIING EN WATERLOOZING.
§ 33. Wanneer er geen dijken waren, zou de vloed
tweemaal in een etmaal een groot deel van Nederland onder
water zetten. Bij springvloeden zou dat deel natuurlijk nog
grooler zijn. Het water zou dan lot Bergen op Zoom, Ouden-
bosch, Ooslerhoul, 's Hertogenbosch, Nijmegen, Arnhem,
Amersfoort, Zwolle, Dokkum en Groningen komen. Ook zou
in het hoogere terrein nog een klein gedeelte, n.l. langs
sommige rivieren, onder water worden gezet. Van het W.
zouden echter ook weer strooken boven hel water uilsteken,
o. a. de duinen. Bij eb en bij lagen rivierstand zou hel
grootste deel van het overstroomde gebied weer droog loopen;
niet echter de oude, laaggelegen zeepolders en de veenpolders.
Deze zouden met water bedekt blijven. Nog dieper zouden
de drooggemaakte plassen, de droogmakerijen, onder water
raken. Wij zien dus, dat een aanzienlijk gedeelte van Neder-
land beneden den zeespiegel ligt. Alleen door de noeste vlijt
en de taaie volharding onzer voorouders kan het tegenwoordige
geslacht lot 6 Meter beneden de oppervlakte der zee leven,
zonder groot gevaar van in de golven een graf Ie zullen
vinden. De laagste gedeelten van Nederland zijn: de Prins-
Alexander-polder, de Zuidplas-polder, de Haarlemmermeer,
de Beemster, de Wormer enz.
De hoogere zeepolders kunnen hun water bij eb laten