Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Sclieveuiugen, Zandvoort, Wijk aau Zee,
Domburg enz. als badplaatsen. Voor de zeevisscherij zijn
deze plaatsen natuurlijk ook van veel beteekenis. Ook Vlaar-
dingeu (haring), Katwijk, Egmond, Harder-
wijk, 9Ionnikeudam, Enkhuizen, Medemblik,
Marken en Urk leven grootendeels van de zeevisscherij. Op
de Zeeuvvsche stroomen vangt men vooral ansjovis (Bergen
op Zoom, Toien). Van nog meer beteekenis zijn hier de
oesterteelt (lerseke) en mosselvangst (Bruinis.se).
Hier en daar vischt men schelpen, die door den vloed
op het slrand worden geworpen. Deze worden tot kalk ge-
brand, vooral daar waar schelpen en turf dicht bij elkander
worden aangetroffen (kust van Zuid-Holl., Friesland en
Overijsel).
Hoogstgevaarlijk voor de scheepvaart zijn de zandbanken
in en voor de zeegaten. Ervaren loodsen moeten de schepen
naar buiten brengen of ze doen binnenvallen. Bakens en
kustlichten bewijzen hierbij onschatbare diensten. Hel voor-
naamste kustlicht is de vuurtoren van Haamstede op
Schouwen. Ten W. van dit eiland ligt de gevreesde Banjaard.
§ 31. In het Z. grenst Nederland aan België. De lage
kleilanden van Zeeuwsch-Vlaanderen gaan onmerkbaar over
in de vruchtbare bouwgronden van West-en Oost-Vlaanderen.
Zoo ook komen het Z. van Noord-Brabant en hel N. van
Antwerpen en Belgisch Limburg in de meeste opzichten met
elkander overeen (heidevelden: Kempen = Campine). Het
Z. gedeelte van onze provincie Limburg is een heuvelland-
schap, dat de voorzetting is van dat van Luik.
In hel 0. grenst Nederland aan drie Pruisische provincies:
de Rijnprovincie, Westfalen en Hannover. Ook hier zijn de
grenzen bijna overal willekeurig, en ziet men bijna geen
verschil tusschen de landstreken aan deze en aan gene zijde
van de grenslijn.