Boekgegevens
Titel: Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Auteur: Doeleman, A.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3425
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203851
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
monden van de Oosterschelde j
( Hammen.
Brouwershavensche Gat,
Goereesche Gat,
Brielsche Gat,
Mond van den Nieuwen Waterweg.
Bij Katwijk kan het water van den Ouden Rijn de Noordzee
bereiken, bij IJmuiden vindt men den ingang van het
Noordzeskanaal.
De Wadden-eilaiiden zijn van Noord-IIoliand en van elkander
gescheiden door Marsdiep of Gat van Tessei, Eieriandsche G.,
Viie, Amelander G., Friesche G., Lauwers, Wester-Eems.
§ 29. De Zuiderzee is een inham van de Noordzee,
langzamerhand, vooral door het wegslaan van groote stukken
laagveen, ontslaan. Deze zee is dus zeer ondiep en zal zeker
mettertijd gedeeltelijk worden drooggemalen. Bijna overal
langs de Zuiderzee vindt men dijken. Nog ondieper dan de
Zuiderzee zijn de Wadden, dat zijn de bij eb grootendeels
droogloopende slikken tusschen Friesland en Groningen in
hel Z. en de eilanden Ameland, Schiermonnikoog en Rottum
in het N. Hier moeten nog twee inhammen worden genoemd:
de Lauwerszee en de Dollard. Zwaar geladen schepen kunnen
de meeste van onze kustplaatsen niet meer bereiken. Nadat
men vele jaren aan Noordzeekanaal en Nieuwen AVaterweg heeft
gewerkt, hebben onze grootste koopsteden, Amsterdam
en Itotterdam, eindelijk uitmuntende waterwegen naar
zee gekregen. De beste haven van Friesland is Harlingen.
In Groningen moeten we in dit opzicht Delfzijl, in Zee-
land vooral Vlissiugen en Terneuzen noemen. Maar
in laatstgenoemde havensteden beteekent de handel toch zeer
weinig in vergelijking met dien van Amsterdam of Rotterdam.
§ 30. Het breede zandige strand der duinkust is uitstekend
geschikt voor het nemen van zeebaden. Daardoor bloeien