Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
Eoodat hot met dezo in dovl7'i<' eeuw onder 3panje
stond, en in 1713 aan Oostenrijk overging. In 1794
werd het door de Franschen veroverd , en in 1815
■werd het weder bij het Duitsche Kijk gevoegd en aan
den koning der Nederlat>fden toegekend in plaats van
een gedeelte van het hertogdom Nassau, in Duitsch-
land ^ dat hem had toebehoord. Luxemburg werd toen
tot een groothertogdonr verheven.
Het groothertogdom Luxemburg heeft eene opper-
vlakte van 238,000 bunders, en is dus nog niet zoó,
groot als een elfde gedeelte van Nederland. Er wonen
oms|;reeks 175,000 menschen.
' Wij vinden hier een' geheel anderen grond dan in
Nederland. Het gebergte 1) der Ardennen beslaat een
' groot deel van het land, en is met vele bosschen bedekt,
die te zamen het Ardenncrwoud genoemd worden. Een
der bergen in het zuiden, de' Sint-Jansberg geheetpn,
is wel 448 Nederlandsche ellen hoog, en dus meer
dan viermaal zoo hoog als de domstoren te Utrecht.
Hier en daar treffen wij zeeF schoone landstreken aan,
met riviertjes, geboomte cn rotsen 2) afgewisseld.
In Luxemburg groeit zeer veel hout, allerlei granen,
boofnvruchten en druiven, waarvan lekkere wijn, ge-
maakt wordt. Men vindt er paarden, schapen , herten,
ook vossen en wolven, bijen, enz. Uit den grond
graaft men ijzer, lood , koper , marmer , bouwstee-
nen, leijen en?.
Het eerst begeven wij ons weder naar de hoofdstad ,
die ook Luxemburg heet, en 12,000 inwoners telt. Zij ia
eene der sterkste vestingen van Europa, bekend door
eene menigte belegeringen cn insluitingen door de Fran-
schen , Pruisen en Ji^gen van 984 af tot 1839 toe. De
vestingwerken , die gédeeltelijk in de rotsen zijn uitge-
houwen, zijn vooral merkwaardig. Verder zijn er ver-
ij Wat is o«n l^eler^UI
'1) Vy«l lija rotten.'/