Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
af liggen , vele dingen hooren óf lezen, die gij gaarne
zult willen weten.
Zegt mij nu nog eens , kinderen 1 in welke plaats
wij gebleven zijn. "Weet gij dit nog? — Juist, te
Appingadam, in de provincie Groningen. Welnu, dan
zeg ik u vooreerst vaarwel, en laat u nu den weg naar
liuis zoeken. Dat vindt gij zeker onbeleefd, niet waar?
Maar komaan! wijst dien weg eens op de kaart: als
gij den besten weg niet kiest, zal uw onderwijzer
u wel eens te regt helpen. En geeft dan meteen op van
de plaatsen, die gij doorkomt, wat voor bijzonders
gij daarvan weet. Uw onderwijzer gaat dus met ul^ In
dien tijd zal ik toebereidselen maken, om nog eene
korte reis met u te doen. Waarheen zou dat zijn?
W-el, kinderen! hebt gij reeds geraden, waarheen
onze reis nu zou gaan ? — Wij gaan nu bezoeken
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG.
Dit groothertogdom was vroeger, even als de pro-
vincie Limburg, veel grooter. In 1839 is het andere
deel bij België gevoegd voor het gedeelte van Limburg
met de vesting Maastricht, dat aan ons bleef en nu
tQt het Duitsche Verbond gerekend werd.
Gij weet reeds, dat Luxembui-g niet aan Nederland,
maar bij Duitschland behoort, maar omdat onze ko-
ning groothertog er over is, zullen wij het niet vergeten.
In vorige eeuwen was Luxemburg, gelijk zoo vele
andere landen, een leen van het Duitsclie Rijk 1).
Het was een hertogdom , dat doorgaans tot de Neder-
landen gerekend werd. In 1413 kwam het onder
Philips den Goede, Hertog van Bourgondië, Graaf
van Hollanden Zeeland, enz.; en van dien tijd afbleef
liet 372 jaren met de zuidelijke Nederlanden vereenigd,
1) We«t gij vul , wat dat zegjen wil, em leen ?