Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
ik u in Friesland gesproken heb, en waaraan hier
vooral ontzettend veel menschen stierven.
Van de beroemde inboorlingen van Groningen noem
ik u Wessel Ganze voort, den geleerde van de
vijftiende eeuw, en den wijsgeer Samuel Johan-
nes van de Wijnpersse. De natuurkundige Ja-
cobus Albertus üilkens was geboortig van het
dorp JFierum , niet ver van deze stad.
Onze reis gaat weder verder , zuidoostelijk aan ,
gedeeltelijk door eene schoone streek , vol hofsteden ,
koren- en weilanden en bosschen ; en zoo naderen wij
de Pekel-Aa , te zamen twee voorname vlekken , de
Oude en de Nieuwe Pekel—Aa. Handel en scheepvaart,
scheepstimmerwerven , olie- en andere molens maken
het hier zeer levendig , en geven groot welvaren aan
deze plaatsen. Hier, in de kerk van de Oude Pekel-Aa,
zien wij een gedenkteeken voor Hendrik Wester,
die hier onderwijzer is geweest.
Niet ver van de Oude Pekel-Aa zouden wij vooral
moeten bezoeken het gehucht Ueiligerlee, waar het
Spaanscjje leger het eerst door de Nedetlanders onder
Lode wijk van Nassau, geslagen werd , terwijl de
Spaansche veldheer Aren her gsneu\eldc. Voor Lo-
de w ij k s broeder, Adolf van Nassau, die ook in
dezen slag omkwam , staat hier sedert eenige jaren
een schoon gedenkteeken.
En zoo gaan wij naar Winschoten , het aanzienlijkste
vlek van de provincie. In vorige tijden was het eene
vesting. Gij ziet dat de omstreken zeer wel bebouwd
en beplant en vrij aangenaam zijn.
Nu komen wij te Delfzijl, eene sterke vesting aan
de Dollart, met veel scheepvaart en eene goede ha-
ven. In '1665, toen wij met Engeland in oorlog
waren, bragt dc admiraal de Iluyter de geheele