Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
de prachtige Groote of Martinikerk met een' toren van
meer dan 100 Nederlandsche ellen , de schoone Aakerk,
ook meteen' hoogen toren, en verscheidene andere fraaije
gebouwen moeten wij vooral bezigtigen. In de eerstge-
noemde kerk zien wij een schoori^rgel, als ook een
gedenkteeken voor Hendrik Wester , die in deze
provincie onderwijzer en vervolgens schoolopziener is
geweest, en veel heeft gedaan tot verbetering van de
scholen- en de schoolboeken. Hij was. digt bij Gro-
ningen , op het dorp Garmerwblde geboren.
Hier op de ossenmarkt, ziet gij het schoone ge-
bouw van het instituut voor doofstommen , waar deze
ongelukkigen in allerlei zaken ouderwezen worden,
en zelfs spreken leeren. Dit instituut is opgerigt door
Henri Daniël Guyot, die hier gestorven is en
voor wien hier een gedenkteeken staat. De Groning-
sche kweekschool voor onderwijzers is ook zeer bekend.
Groningen heeft ook eene hoogeschool, die in 1614
is opgerigt door Willem L ode wijk van Nassau ,
stadhouder van F^riesland en Groningen. Het gebouw
dezer hoogeschool is een nieuw en prachtig gesticht.
Ook heeft zij eene goede boekerij en een' belangrijken
plantentuin.
Er is hier veel handel in koren , als ook in rund-
vee, paarden, boter, kaas, turf enz. Ook zijn er
zeepziederijen, stijfeelmakerijen, olie-, runmolens
enz. De omstreken van de stad zijn zeer fraai.
Groningen had zich in 1379 ook bij de Utrechtsche
Unie gevoegd , maar werd in het volgende jaar door
den graaf van Rennenberg , die er stadhouder was ,
aan de Spaansche zijde gebragt. In 1391 werd het
door Prins Maurits weder veroverd. In 1672 ver-
dedigden de inwoners zich zeer dappet tegen den
bisschop van Munster, die de stad kwam belegeren ,
maar zich genoodzaakt zag, weder te vertrekken. In
1826 brak ook hier de besmettelijke liekte uit, waarvan