Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
veel moeite gedaan en' ook oorlogen gevoerd , om
Friesland in hunne magt te krijgen ; maar de Friezen
waren al te zeer op hunne vrijheid gesteld, om dit
zoo gemakkelijk toe te laten. Door den twist en den
burgeroorlog der zoogenaamde Schieringers en Vet-
koopers heeft het land veel geleden en is het zeer
verzwakt. In 1523 kwam Friesland geheel in'de magt
van Keizer Karei V, Na de Unie van Utrecht verkoos
Friesland steeds zijn' eigen' stadhouder , maar altijd
in't het huis va.n Nassau , of de familie van den Hol-
landschen stadhouder. Door eene menigte zware over-
stroomingen heeft deze provincie dikwijls zeer veel
geleden. De laatste was die van het'jaar 1825, welke
^lier eene aanzienlijke schade veroorzaakte en vele
menschen deed omkomen. Deze watervloed werd in
1826 gevolgd door eene zware ziekte door de geheele
provincie en ook op andere plaatsen , waaraan weder
eene menigte van menschen stierf.
Nu hebben wij nog ééne provincie te bezoeken , en
dan is ons land afgehandeld. Komaan dan , met fris-
snhen moed 1 Wij gaan hu naar de provincie
GRONINGEN.
Hier vinden wij doorgaans lagen grond , die ver-
scheidene soorten van granen , boenen , erwten, aard-
appelen , vlas, hout, turf enz. oplevert. Ook worden
hier veel paarden , rundvee , schapen, bijen en visch
gevonden. De bevolking bedraagt bijna 192,000 zielen.
De hoofdstad van deze provincie heet, even als zij
zelve, Groningen. Daar zien wij die stad liggep, aan de
Bunse eu eenige andere riviertjes. Het is eene vesting,
endeeenigste stad van dit. gewest, met ruim 33,600
inwoners. Het stadhuis alhier behoort onder de schoon-
ste gebouwen van ons land. Het Provincie- of Gouver-
nementshuis, het Provinciale Geregtshof, het hospitaal,