Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
vele anderen, die hier het christendom kwamen pre-
diken, vermoord. De Spanjaarden hebben deze stad
in 1572 ingenomen, en hebben er jammerlijk geplun-
derd en gemoord. — Niet ver van JJohkum , is het dorp
Gerkesklooster , de geboorteplaats van den predikant
J. H. Nieuwold 11.
Nu hebben wij nog tv/ee eilanden §e bezoeken , die
aan deze provincie behooren. Daartoe moeten wij de
Wadden, een gedeelte van de Noordzee, overvaren.
Ameland nemen wij het eerst, waarop drie dorpen,
en verder duingronden en goede.weilanden zijn. Van
daar varen wij naar Schiermonnikoog , een klein, maar
vruchtbaar en wel bebouwd eilandje , waar goede wei-
en bouwlanden gevonden worden. Al die eilanden,
die gij hier op eene rij ziet liggen, zijn vroeger met
het vasteland vereenigd geweest , toen de Zuiderzee
nog land was. Door zware overstroomingen zijn zij
er van afgescheiden enis er veel land in zee veranderd.
De provincie Friesland levert de beste paarden van ^
onsjand, veel rundvee , boter en kaas, schapen, goede'
aardappelen, vlas, hout, turf enz. Deze provincie
bevat bijna 247,500 in\voaers.
De tegenwoordige inwoners van FrteiJaMtZ stammen
nog af van de oude Friezen, die al zeer lang hier
gewoond hebben. Deze Friezen werden bestuurd door
Jiunne eigene vorsten , die eerst den titel van prins
hadden, vervolgens dien van hertog en daarna dien
van koning. De Romeinen hebben hen eene poos van
zich afhankelijk gehouden, maar spoedig vochten zij
zich weder vrij. In het jaar 785 werden zij door Karei
den Groote onderworpen, en langzamerhand wer-
den zij tot de christelijke godsdienst gebragt. Zij hiel-
den echter nog hun eigen bestuur, en stonden onder
hunne potestaten of magthebbers. De graven van Hol-
land en de bisschoppen van Utrecht hebben langen tijd
Wat heb ik u \Tofig«r van dcxen man gexc^d?