Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8-9
een gedenkteeken voor Casper Robles, Heer van
Billy, Spaansch bevelhebber, die in 1570 hier en in
Groningen de dijken deed verbeteren , na een' zwaren
■watervloed, waarbij vele menschen waren omgekomen,
on anderen van alles beroofd. — De beroemde geschied-
en staatkundige en diditer Simon Stijl was een
inboorling van Harlingen.
Komt, kinderen ! stapt nu maar In de trekschuit.
Let op 1 niet aan den zeekant: daar vaart ze niet.
Aan de oostzijde ■van de stad moeten wij zijn: daar
is de trekvaart op Leeuicarden. Wij varen echter
slechts tot Franeker, dat aan deze vqart gelegen is.
Hier bezien wij het stadhuis , de groote Martinikerk ,
met een fraai orgel; het gebouw^ waatin tot 1811 de
lioogeschool, en later het athenaeum gevestigd was,
enz. Dit athenaeum is voor eenige jaren insgelijks op-
geheven. Vooral beschouwen wij oOk het planetarium ,
zoo kunstig gemaakt door Eise Eisinga, een een-
voudig wolkammer 1). AVat een planetarium is, zal
uw onderwijzer u gaarne mededeelen , als wij aan-
stonds hier eenige rust nemen.
Men drijft hier handel in koren ; en de saaijet-
fabrieken , de steen- en pannebakkerijen houden vele
handen aan het werk. — Rij Fi-aneker , in het dorpje
Kubaard, is de beroemde dichteres Petronella
M o e n s geboren , die in 1847 te Utrecht is overleden.
Van Franeker reizen w ij naar de noordelijkste stad
van ons land , Dokkum , waar veel handel is in kaas,
wol, rundvee, koren en zout. Verder ziet gij hier
zoutkeeten, pottenbakkerijen enz. Het is eeno oude
stad , rondom in hooge korenlanden gelegen. Het
stadhuis is een deftig gebouw en heeft eene fraaije
raadzaal. —In het jaar 754 hebben de Friezen bij deze
plaats Ronifacius, bisschop van Mentz , met nog'
3) VVat i» eon wolhammert