Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het oude , nette stadje Bolsward vinden wij land-
waarts in, ten oosten van Makhum. Daar zien wij
de schoonste cn grootste keris. van Vriesland, met
een beroemd orgel en vele merkwaardigheden , waar-
onder het marmeren borstbeeld van dén Vricschen
volksdichter en onderwijzer Gijsbert Japiks. Er
is ook een fraai stadhuis, en de stadswallen zijn tot
aatigename wandelwegen gemaakt, In vorige eeuwen
was Bolsward eene voorname koopstad. Nu heeft
het nog vele saaijetfabrieken 1) en vrij wat handel
in boter. — Op eenigen afstand van Bolsward ligt
het fraaije dorp Witmarsum , waar de godgeleerde
Menno Simonsz. geboren is, naar wien Je Doops-
gezinden zich Mennonieten of Mennislen noemden.
"Wij hebben nog niet genoeg van de zeeluchfge-
had, kinderen 1 wij gaan de kust weder opzoeken.
Harlingen of Harns is de plaats waar wij moeten
zijn , eene belangrijke , netgebouwde koopstad aan de
Zuiderzee, met ééne buiten- en twee binnenhavens.
Hier hebben wij te beschouwen eene der schoonste
Hervormde kerken van de provincie en een prach-
tig stadhuis. De Roomsch-Katholieke kerk is ook
Eeer fraai. Er is ook een lichttoren voor de zee-
varenden. Voornamelijk handeleji de Harlingers met
Engeland in vee, granen, boter, kaas, zout, vlas,
hennip enz. Eene menigte menschen bestaat hier
verder door de aanzienlijke scheepstimmerwerf, de
kalkovens, de steenbakkerijen , de garen-, zeildoek-
en bontfabrieken . zoutkeeten, oliemolens, door de
visscherij op de Zuiderzee , enz. Verscheidene stoom-
booten varen van deze stad op j(msterdam en op
Londen.
Even buiten JJarlingen, aan den zeedijk , ten zuiden
van de stad , zien wij den zoogenoemden steenen man,
1) M iiarvcii ma»kt men saa^ct 7 M'at maakt men er van 7