Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Liew Kinderen!
Zegt mij eens, lioe heet het land, waarin wij
wonen? — Holland. — Ja, zoo heet een gedeelte
van ons land , de twee provinciën of gewesten Noord-
Holland en Zuid-Holland; en dikwijls noemt men
ons geheele land ook wel zoo; maar eigenlijk heet
het Nederland. Dit wist gij toch wel , niet waar ?
en ook wel waarom het zoo heet ? —
Ons land is een Koningrijk; dat wil zeggen : het
is een land , waarover een koning regeert; en daarom
wordt het genoemd het Koningrijk der Nederlanden.
Wie van u weet mij nu ook te zeggen, hoe onze
koning heet ? — W i 11 e m. — Juist. Maar hebt gij
wel eens gezien , wat op de nieuwe geldstukken staat,
rondon# het borstbeeld 1) van den koning? Daar
staat: W i 11 e m III, Kuning der Nederlanden, G. H.
V. Lr — Weet gij wel, w aarom er staat: Willem
III ? — Regt zóo , omdat hij de derde koning van ons
land is, die Willem heet. Zijn grootvader, Wil-
lemi, was de eerste koning der Nederlanden; hij
heeftin 1840 de regering nedergelegd , en toen is zijn
oudste zoon , Willem II, koning geworden. Deze
is in 1849 gestorven , en opgevolgd door zijn' zoon
Willem III.
Maar wat beteekent dat G. U. Y. L., dat er achter
staat? — Dat wil zeggen: Groot-Hertog van Luxem-
i) Wat is ccn ^nrt/frrM'