Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
eene ruime liaven, eene sterke zeesluis en een' licht-
toren. De inwoners leven voornamelijk van het
visschen op de Zuiderzee. — Niet ver van deze stad
viel in 1345 een- veldslag voor tusschen de Friezen
en de Hollanders, waarin dezen verslagen werden
en de Hollandsche graaf Willem IV sneuvelde.
Wij trekken verder langs de zee, maar nu noord-
waarts , en bereiken welhaast /{indelopen , een stadje
zeer bekend door eigenaardige spraak en kleeding der
inwoners. Zoo gij zeiven geene Vriezen zijt, behoeft gij
geene moeite te doen om hen te verstaan , als zij met
elkander ijj. gesprek zijn. Zij spreken grootendeels
nog de oude Friesche taal, waarvan een vreemdeling
bijna njets begrijpen kan. Velen van hen ziet gij ook
nog gekleed op de wijze der oude Friezen. Men weet
hier weinig van vreemde moie/na te volgen, en houdt
zich bestendig aan de zelfde kleeding en gewoonten.
Vele Hindelopers zijn visschers. Er is een net stad-
huis en eene kleine haven , alsmede de grctotstcDoops-
gezinde kerk van Vriesland.
Nog noordelijker dan ^inrfefo;)«?! vinden wij Worhum,
opeen' kleinen afstand van de Zuiderzee. Hel is ééne
lange straat , gebouwd aan de beide zijden van eene
gracht, de Wijmers genoemd. Dit marktplein , in het_
midden van de plaats, wordt zeer verfraaid door het
stadhuis, de waag en door de schoone Groote of Geertrui-
dakerk, waarbij een zware toren staat. Er zijn eenige
kalkbranderijen en belangrijke scheepstimmerwerven.
Ten noorden van Workum, aan de Zuiderzee, ligt
het belangrijke vlek Makkum, met eene botermarkt.
Wij zien er eene schoone kerk met een' fraaijen
toren, en eene knappe waag. Vele inwoners varen
ter zee of leven van de visscherij op de zee en in
de binnenwateren. Ook hebben zij steen- en p'an-
nenbakkerijen, kalkovens en zoutkeeten.