Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
deren! wij zouden te veel van de lekkere boter en
kaas eten , en Onze reis vergeten. -Komt dan, weder
op de been : wij moeten van daag nog verscheidene
plaatsen bezoeken.
Al zeer spoedig komen wij te IJlst oi JJrielst
zuiden van Sneek. Het is een -onbeduideiKl stadje,
dat echter een vrolijk aanzien heeft, doordien de
straten met boomen beplant zijn. Er is eene boter-
en kaasmarkt en eenige scheepstimmerwerven.
Als wij nu een weinig zuid-zuidwestelijk gaan, vinden
■wij een stadje; dat op één na het kleinste van ons
land is , maar dat toch vrij welvarend is door vis-
scherij op het nabij gelegen Slotermeer en door scheep-
vaart : het is Sloten. Het heeft een net stadhuis. Gij
ziet er vele schepen doorvaren , die van Groningen
en andere plaatsen hier langs komen met koren ,
turf enz. — Als wij den tijd en de gelegenheid had-
den , gingen wij in het dorp Wijkei, niet ver van
hier , de schoone graftombe zien, die daar in de kerk
is opgerigt voor Menno van Coehoorn 1).
Met de veerschuit varen wij zuidwaarts naar de
Lemmer, een belangrijk vlek en eene voorname ha-
venplaats , met veel handel. Het ligt, gelijk gij be-
merkt, aan de Zuiderzee. Van Amsterdam kan men
met de stoomboot hier komen, om van hier verder
Vriesland en Groningen in te gaan. Langs de kust
westelijk gaande, komen wij te Stavoren, aan de
Zuiderzee , het kleinste stadje van ons land. In vo-
rige eeuwen was Stavoren eene belangrijke en mag-
tlge Friesche koopstad, die meer westelijk lag, op
eene plaats, waar nu zee is. Deze stad was ook een-
maal de verblijfplaats der Friesche koningen, en la-
ter werden hier de Hollandsche graven als Heer van
Friesland ingehuldigd. Door overstrobming en oor-
log is Stavoren echter .?eer vervallen. Het heeft nog
J) V al voor een tnan wat cUl? Waar »5 hy geboren?'