Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
TIaag genoemd wordt, omdat het, oven als de Haag
in Zuid-Holland, zoo schoon gebouwd is en in zulk
een' heerlijken omtrek ligtr Zoo gij het niet reeds
gezien hebt , kunt gij toch uit den naam Heerenveen
wel opmaken , dat er vele veengronden bij deze plaats
zijn; er wordt dan ook veel handel in turf, als-
mede in boekweit gedreven-. Men heeft er kalkbran-
derijen , scheepstimmerwerven enz.
Op kleinen afstand ten westen van Heerenveen komen
wij aan do Joure, ook een aanzienlijk vlek , met fraaije
woningen en eene schoone Gereformeerde kerk. Men
heeft hier pottenbakkerijen , scheepstimmerwerven ,
eene lijnbaan , een veer op Amsterdam enz. Hier
voornamelijk, en ook te Heerenveen , worden de zoo-.
genaamde Vriesche klokken gemaakt. — De Joure is
de gebootteplaats van den vroeggestorven' maar be-
roemden godgeleerde Elias Annes Borgert
Van hier noordwestelijk zien wij liggen de stad
Sneek of Snitsj, bij het Sneekermeer , waar zeer veel
visch gevangen wordt. Ziet eens, wat sleepten sjouwt
en rijdt men hier zoo druk bij die schoone stadswaag ?
Het is boter en kaas , mijne kinderen I Te Sneek is de
giootste boter- en kaasmarkt van Vriesland. — Ver-
der zijn hier oliemolens , pottenbakkerijen, lijnbanen,
eene zoutkeet, handel in koren enz. Ook worden
er Vriesche klokken gemaakt. Wij zijn hier in eene
fraaije, ruim gebouwde , rijke stad , waar vele schoone
huizen zijn , zooajs het stadhifis , het Paleis van Justi-
tie enz, In de Groote of Martinikerk is een fraaije
predikstoel en een schoon orgel, en het graf van den
woesten Frièschen vlootvoogd 1), gewoonlijk Lange
Pier genoemd. De beroemde schrijfster Fenna
Mastenbroek was te Sneek geboren.
Wij moeten niet te lang te Sfieek blijven , kin-
1) Wal is eo/l vlootvao^df